wróć

Czy konieczna jest inwentaryzacja przed przystąpieniem do prac projektowych?

Tak, jeśli tylko jest taka możliwość. W przypadku przygotowywania projektu wnętrza we wczesnym stadium budowy , np. kiedy wylane są tylko fundamenty i  inwentaryzacja nie jest możliwa do przeprowadzenia bazujemy na projekcie budowlanym udostępnionym przez dewelopera lub architekta projektującego daną inwestycję.